Специјализоване учионице

Наша школа располаже следећим специјализованим просторијама:racrachrana

  • за информатику
  • за физику
  • за хемију
  • за биологију и сточарство
  • за прехрамбену технологију
  • Једна учионица је опремљена и направљена је специјализована учионица за прехрамбену технологију и тиме створени услови за оптимално извођене наставе, мада је потребно набавити и потребна наставна средства за ову учионицу.

  • за воћарство и цвећарство
  • У власништву школе је и 13 хектара обрадивог земљишта. Обрадиво земљиште користи се за производњу пшенице триткала, соје, кукуруза и раног и јесењег поврћа. Сопственим средствима купљена је прскалица. По одлуци Градског већа школа је добила на коришћење 77 хектара земљишта. За култивацију тог земљишта донеће се акциони план у договору са Стручним већем пољопривреде и члановима локалне самоуправе.

  • Делимично адаптиран простор на школској економији: учионица, пилићарник, прасилиште, магацини и гаража, односно хангар и торови који се тренутно дорађују
  • Уговором о пословно-техничкој сарадњи са Коњичким клубом Смедерево обезбеђени су коњи тако да постоје сви услови за извођење наставе ветеринарске струке. Током летњег распуста на школској економији је адаптиран магацински простор у ветеринарску амбуланту за потребе наставе ветеринарских и пољопривредних техничара.

Поред наведеног, објекти школске економије су прикључени на градски водовод, инсталирана је топла вода.

За више информација посетите остале локације на нашем сајту, или дођите у нашу школу.

Желимо Вам пријатан боравак на нашем сајту,
у нади да ћете пронаћи информације које Вас интересују.