Српски језик

 • Ђерић Оливера
 • Љубисављевић Александра

Страни језик

 • Кулагић Данијела
 • Стојковић Биљана

Друштвене науке

 • Илић Миљан
 • Глигоријевић Мирослав
 • Микић Александра
 • Рабреновић Гордана
 • Стојановић Паул
 • Трајков Мирјана

Физичко васпитање

 • Марић Чедо
 • Станојевић Мирослав

Математика, информатика и физика

 • Кацаревић Вера
 • Вујић Милица
 • Пантић Радосав
 • Стојковић Мирослав

Хемија и биологија

 • Ђурђевић Марија
 • Манџуковић Светлана
 • Спасић Олгица
 • Вишекруна Зорица
 • Петровић Данијела
 • Трајков Слободан

Текстилство

 • Филиповић Гордана
 • Јовановић Весна

Ветерина

 • Маричић Нела
 • Стојковић Слободан
 • Ђорђевић Сузана
 • Трајковић Гордана
 • Трајковић Душан
 • Дракулић Драгана

Прехрамбена технологија

 • Милетић Братислава
 • Филиповић Снежана
 • Вукашиновић Јелена
 • Поповић Мирјана
 • Иванчевић Наташа
 • Јовановић Цаја
 • Петровић Карапанџа Радмила
 • Живковић Миодраг

Помоћни наставници

 • Станојевић Ивка
 • Пантић Горан
 • Живановић Јелена

Стручни сарадници

 • Стаменковић Ана, педагошкиња
 • Mомчиловић Бојана, психолошкиња
 • Гордана Филиповић, библиотекар
Администрација

 • Новокмет Каролина, шефица рачуноводства
 • Новаковић Јасмина, орг. прак. наставе

Помоћно особље

 • Нисић Верица
 • Маринковић Тања
 • Миленковић Крстина
 • Милосављевић Слађана
 • Пајић Владанка
 • Марковић Ната
 • Марковић Снежана
 • Пантић Зорица
 • Стаменковић Слађана
 • Максимовић Миомирка
 • Баџић Весна
 • Ћирковић Срећко, домар
 • Стевановић Зоран, домар
 • Урошевић Лазар, магационер
 • Валигура Бобан, одрж. машина
 • Букелић Зоран, тракториста
 • Лукић Микица, радник на економији
 • Којић Ненад, радник на економији
 • Јовановић Урош, тракториста
 • Анђеловић Далибор, радник на економији
 • Пантић Иван, радник на економији